Thương lượng cuộc đời TÌNH & TIỀN

Trong các giao dịch kinh doanh, người ta thường dùng 2 tiêu chí Lợi ích (tung) và Quan hệ (hoành) để định vị phong cách đàm phán. Thử diễn đạt cách khác: dùng chữ Tiền thay cho chữ Lợi ích, dùng chữ Tình thay cho chữ Quan hệ, tự nhiên sẽ thấy có sự đánh đổi Tình & Tiền trong cuộc đời.

Người nào trong cuộc đời, luôn thương lượng để tìm cách đạt được nhiều Tiền hơn (quyết đấu) sẽ làm tổn hại tới Tình và ngược lại (nhượng bộ) - có Tình, hao Tiền. Phong cách lý tưởng để có cả Tình & Tiền là phong cách hợp tác, ví dụ: kết hôn (hợp tác xây dựng gia đình). Trái lại, nếu cả Tình và Tiền không đạt được thì tốt nhất là "thoái lui".

 

Phong cách "thoả hiệp" nằm ở giữa, cân bằng cả Tình & Tiền, tạo nên sự hài hoà và bền vững. Đó chính là chữ Đồng, đi theo Tiền để hình thành Đồng Tiền và có đơn vị Tiền Đồng. Ai không theo phong cách này sẽ bị chữ Bạc và Tệ bám theo, suốt ngày sẽ bị Tiền tệ, Tiền bạc chi phối và có lối cư xử Tệ Bạc...

 

Oops, bỗng nhớ ra câu nói: Ở đời đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc. Cứ hỏi kẻ có máu cờ bạc và người thích men say tình xem có đúng không. 

(Truyện vui trong khoá học "Kỹ năng đàm phán & thương lượng trong kinh doanh - Nego @ Biz", KNV Group)