Cửa sổ và cửa chính của Tâm Hồn

Tại sao con mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn?. Nếu tâm hồn có cửa sổ thì cửa chính của tâm hồn nằm ở đâu? Tôi nghĩ chắc không phải là một trong thất khiếu còn lại. Có thể là con tim hay cái tâm của mỗi người chăng? 

Người nào không may bị mù con mắt hoặc kẻ có mắt mà như mù thì cửa sổ tâm hồn bị đóng. Họ cần biết đón nhận cơ hội để mở to cửa chính - con tim trong sáng, tâm minh triết, bầu nhiệt huyết, biết yêu thương tha thiết cuộc đời. 

 

Có một điều cực kỳ thú vị là con người thường dùng đôi mắt của mình để quan sát thế giới, đánh giá người khác... nhưng lại không bao giờ trực tiếp nhìn thấy con mắt của chính mình. Đó chính là hạn chế của cách nhìn giác quan, luôn bất toàn...

 

Thay đổi Cách Nhìn sẽ có thêm hàng nghìn con mắt, cái tâm rộng mở...Lúc đó ta sẽ có ngôi nhà tuyệt đẹp, có đủ không gian, nội ngoại thất, cửa sổ, cửa chính...và chủ nhân của ngôi nhà đó có tên là Tâm Minh Triết (Tâm Tĩnh).