KHÓA ĐÀO TẠO DOANH NHÂN EMPRETEC 23
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KNV CHIA SẺ MÔ HÌNH "TƯ DUY HỌC ĐƯỜNG - EDUMIND" TẠI TRƯỜNG THPT CHU VĂN ĂN
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
VIETCOMBANK TRIỂN KHAI ĐỢT 3 KHOÁ ĐÀO TẠO TÂM LÝ QUẢN TRỊ
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY & QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH - BIZMIND & PORLI TẠI HOÀNG HẠC PHƯƠNG BẮC
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KNV BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN CHO CUỘC THI " IP CHALLENGE 2016 "
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG & QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG-MECGRIS PR DÀNH CHO FECON
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TƯ DUY & QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO DÀNH CHO TECHCOMBANK
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHÓA ĐÀO TẠO " BIZMIND & PORLI " DÀNH CHO TẬP ĐOÀN BIM GROUP
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC BÁN HÀNG, TỔ CHỨC &PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DÀNH CHO AGRIBANK
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TB DI ĐỘNG" DÀNH CHO MOBIFONE KHU VỰC 6
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG LẬP & KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH" DÀNH CHO CBQL TẬP ĐOÀN TASCO
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI" DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG CỦA SAMSUNG SDIV
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY & QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO MB BANK
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KNV CỐ VẤN CHO CUỘC THI " CON ĐƯỜNG DOANH NHÂN 2016 "
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
EDUMIND DÀNH CHO GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH & CÁC EM HỌC SINH THCS NGÔI SAO HÀ NỘI
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
EMPRETEC 2015
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
EMPRETEC#12-14
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
Khóa học "Kỹ năng tư duy & Quản trị điều hành - BizMind&PORLI" dành cho MB Bank_Đợt 1 năm 2013
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
KNV tài trợ cuộc thi IP Challenge 2013- Đỉnh cao thương hiệu
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album
Khóa học Kỹ năng quản trị tinh giản PORLI dành cho Công ty Thông tin Di động - VMS Mobifone
Click vào ảnh để xem toàn bộ Album