Nghệ thuật PR: Gây thiện cảm theo cách của Cún

(st:) Các bạn muốn gây thiện cảm với người khác không? Hãy làm như con Cún: Quên mình và thương người. Cún hiểu rằng nếu sốt sắng qua tâm tới người, thì chỉ trong hai tháng sẽ có nhiều bạn thân hơn là hai năm kiếm đủ cách làm cho người ta phải quan tâm tới mình. 

Xin nhắc lại câu đó: Nếu các bạn sốt sắng thành thật quan tâm tới người khác thì chỉ trong hai tháng sẽ có nhiều bạn thân hơn là hai năm gắng công bắt người khác quan tâm tới các bạn.

 

Vậy mà biết bao người một đời lầm lẫn không chừa, không biết định luật đó. Họ tìm mọi cách, mọi phương tiện và nhất định muốn người khác phải chú ý, quan tâm tới họ. Công dã tràng... Thiên hạ không nghĩ tới bạn đâu. Họ nghĩ tới họ: sáng, trưa, chiều, và tối... (Nguồn: Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie)