Mô hình BizINNO & Doanh nhân sáng tạo

Người sáng tạo thường suy nghĩ và làm việc độc lập vì họ thích khác biệt, riêng có. Họ hay sử dụng mô thức tư duy phê phán và tư duy sáng tạo để tìm ra cái mới lạ, độc đáo... Doanh nhân thường suy nghĩ và làm việc tập thể vì họ hướng tới lợi ích, muốn gia tăng giá trị...Họ hay sử dụng mô thức tư duy hệ thống và tư duy chiến lược để phối hợp hành động, tạo ra các giao dịch kinh doanh và doanh nghiệp. 

Có thể định nghĩa "doanh nhân sáng tạo" (creative entrepreuners) theo nhiều cách khác nhau: (1) là những doanh nhân kinh doanh trong ngành công nghiệp sáng tạo; (2) doanh nhân biết kết nối người sáng tạo, ý tưởng sáng tạo với các nguồn lực, nhà đầu tư và thị trường; (3) doanh nhân có óc sáng tạo, thích sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh, tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới, giá trị mới và sự phát triển đột phá cho doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực và nền kinh tế.


Mô hình BizMind & Innovation (BizINNO) của KNV Group là bộ công cụ "chuyển hoá mô thức tư duy" kết hợp các phương pháp System Innovation (cải tiến hệ thống) nhằm sáng tạo và đổi mới sản phẩm, quy trình công nghệ, mô hình kinh doanh & khởi nghiệp. BizINNO hỗ trợ các doanh nhân sáng tạo theo cả 3 cách hiểu nói trên. Doanh nhân tạo ra, sử dụng ý tưởng mới,  chớp lấy cơ hội mới, xây dựng mô hình mới, chiến lược mới, sản phẩm mới, thị trường mới, doanh nghiệp mới...để thoát khỏi những khó khăn chồng chất, gánh nặng đè vai và suy nghĩ tiêu cực... đang ngày đêm gặm nhấm năng lực sáng tạo của doanh nhân và  từng nhân viên trong doanh nghiệp.


(Ts.Phan Tất Thứ, KNV Group)