"OTD" và văn hóa doanh nghiệp

Juan Mann, người đàn ông Úc đã khởi sướng phong trào Free Hugs (ôm miễn phí, ôm tự do- tôi gọi tắt là OTD) từ năm 2004. Phong trào OTD đã lan toả và được hưởng ứng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thông thường, OTD do các tình nguyện viên tổ chức tại nơi công cộng. 

Tại doanh nghiệp, nếu bạn thử nghiệm thiết lập 1 ngày OTD trong tuần và duy trì liên tục ít nhất 6 tháng, kết quả cũng rất thú vị. Các đồng nghiệp sẽ cởi mở, thân thiện, chia sẻ, lắng nghe, hợp tác và đoàn kết hơn. Để vượt qua ngại ngùng ban đầu, cần người hướng dẫn tư thế, động tác OTD phù hợp, tránh lạm dụng...

 

Giao lưu và hội nhập văn hoá xã hội, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp...là xu hướng tất yếu. Mỗi cá nhân, tổ chức cần đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức để xây dựng, thay đổi, thích ứng và vượt qua những rào cản tập quán hoặc các cú sốc văn hoá (culture shocks)...

 

(Nguồn: BizCulture, KNV Group)