KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY & QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH - BIZMIND & PORLI TẠI HOÀNG HẠC PHƯƠNG BẮC Trong quá trình đi lên và phát triển...
22/11/2016
KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TB DI ĐỘNG" DÀNH CHO MOBIFONE KHU VỰC 6: Thị trường bán lẻ di động và thiết bị đầu cuối tại Việt Nam những...
17/11/2016
KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG LẬP & KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH" DÀNH CHO CBQL TẬP ĐOÀN TASCO: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất...
17/11/2016
KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI" DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG CỦA SAMSUNG SDIV: Trong quá trình chuyển biến hàng ngày của...
17/11/2016