Động cơ và hành vi con người

Không dễ và không quá khó để nhận ra động cơ ẩn sau hành vi của mỗi người. Con người không phải là cái máy nhưng một số người đang hành động giống cái máy và tìm cách làm ra cái máy hoạt động giống con người. Dùng tư duy hệ thống sẽ hiểu rõ cái man-machine, machine-man và mankind.

Khi ta nhìn chiếc bánh xe chuyển động, lần theo nó ta thấy hệ thống truyền lực. Nghiên cứu sâu hơn ta biết rằng động cơ là cái quyết định. Động cơ loại gì? công suất bao nhiêu?...được thiết kế theo cách nào để biến năng lượng từ nhiên liệu qua quá trình bốc hơi, đốt cháy, phân hạch... thành động năng?

 

Cái động cơ ẩn sau hành vi của mỗi người có thể phát hiện ra khi xem xét các yếu tố tạo động lực khiến họ hành động. Cái gì là nhiên liệu cho động cơ đó? Nói theo ngôn ngữ tâm linh: Chân-Thiện-Mỹ hay Tham-Sân-Si đang chi phối người đó? Ngôn ngữ quản lý: Quyền lợi, Danh vọng hay Quyền lực đang chi phối họ?

 

Cách tiếp nhiên liệu cho động cơ hành động của một người chính là quá trình xác định, tìm kiếm và thoả mãn nhu cầu của người đó, từ thấp lên cao: Sinh học, an toàn, xã hội, tôn trọng và tự khảng định ( A. Maslow), trong đó thang nhu cầu dài nhất là Tình Dục-Thị dục huyễn ngã (coi mình là quan trọng) (S. Freud). 

 

Cứ nhìn vào đó, chúng ta trực nhận, cảm nhận, suy luận, phân tích, phán đoán...rồi hiểu ra phần CON và phần NGƯỜI trong mỗi Con Người...