Lãnh đạo và thùng rác

 

Có một nhà lãnh đạo xuất sắc đã ví mình giống cái "thùng rác" trong tổ chức. Nếu thùng rác không rỗng, không đứng đúng chỗ hoặc không chịu chứa rác, thì rác rưởi sẽ vung vãi khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường và giảm hứng thú làm việc. Ngược lại, nếu vui vẻ tiếp nhận, chịu khó quan sát, lắng nghe, suy ngẫm về những thứ nhân viên ném vào thùng rác, lãnh đạo sẽ hiểu họ muốn lưu giữ và bỏ đi những cái gì. ( Truyện vui trong khoá học LeaderOne, KNV Group)