Giới thiệu Tổ hợp KNV

KNV Group là tổ hợp đào tạo, tư vấn giải pháp nâng cao năng lực cho cá nhân và tổ chức. Để trở thành nhà cung cấp Bí quyết (know-how) và giải pháp pháp triển năng lực (competencies) được ưa chuộng nhất Việt Nam và có uy tín trên thế giới, KNV xác định 5 sứ mệnh:

 
» Các giá trị cốt lõi của KNV cũng là ưu điểm và lợi ích vượt trội mà KNV mang đến cho khách hàng: (1) Đơn giản hoá các vấn đề; (2) Tích hợp giải pháp tổng thể; (3) Sáng tạo, kết nối, chia sẻ giá trị; (4) Gắn kết và hài hoà lợi ích của các bên tham gia.
» KNV thiết kế giải pháp tổng thể phát triển 5 nhóm năng lực chủ đạo của tổ chức, bao gồm: (1) Tư duy - Cạnh tranh; (2) Quản trị - Điều hành; (3) Tiếp thị - Bán hàng; (4) Truyền thông - Thương hiệu; (5) Kế toán - Tài chính. Bên cạnh đó,  KNV cung cấp giải pháp chuyên sâu, cá biệt hoá theo nhu cầu của từng khách hàng.
» Sau 10 năm đầu tư, nghiên cứu, phát triển, KNV đã có trên 30 sản phẩm, 10 mô hình được cấp chứng nhận bản quyền tác giả, trong đó, các mô hình được ưa thích: Chuyển hoá tư duy (BizMind), Trí tuệ cạnh tranh (CI@Biz), Chiến lược tổng thể (BizGo), Tái thiết cấu trúc (BizChange), Quản trị tinh giản (Porli), Phát triển kinh doanh (BizUp), Tinh hoa tiếp thị  (SimMark), Bán hàng hiệu quả (Sales6G), Truyền thông thương hiệu (MecgrisPR), Văn hoá doanh nghiệp (BizCulture)...
» KNV xây dựng và tuân thủ chặt chẽ các quy trình đào tạo và tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế. Hội đồng cố vấn, chuyên gia và giảng viên có sự tham gia của trên 30 cá nhân & tổ chức uy tín trong và ngoài nước.
  Chúng tôi biết ơn quý khách hàng đã lựa chọn dịch vụ và đồng hành cùng KNV Group. Cám ơn các đối tác, cơ quan chính phủ, cơ quan truyền thông, các cá nhân đã phối hợp và hỗ trợ Chương trình trách nhiệm xã hội KNV-3Es: Giáo dục tư duy (EduMind); Hỗ trợ hội nhập (EnterGo); Sáng kiến môi trường (EcoMax).