Tâm tĩnh, Minh Triết, Năng lượng & Hạnh phúc

"Minh triết phát sinh từ sự tĩnh lặng. Người nào thành tâm trong tĩnh lặng, người đó sẽ hoà hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng của tạo hoá. Ảnh hưởng đó chỉ có thể nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón nhận năng lượng từ cõi trên.

Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình, và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nẩy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Giải thoát các ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, sẽ đón nhận được hoà âm tuyệt diệu đến từ cõi vô biên. 

 

Con người cần khám phá hạnh phúc ở trong tâm mình. Tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, ngoại cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát, không thấy được hạnh phúc vô biên. Tất cả công cuộc tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người cần biết quay về nội tâm vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế". (Nguồn: Hành trình về phương đông)