Người sáng tạo thường suy nghĩ và làm việc độc lập vì họ thích khác biệt, riêng có. Họ hay sử dụng mô thức tư duy phê phán và tư duy sáng tạo để tìm ra cái mới lạ, độc đáo... Doanh nhân thường suy nghĩ và làm việc tập thể vì họ hư...
24/08/2013
Juan Mann, người đàn ông Úc đã khởi sướng phong trào Free Hugs (ôm miễn phí, ôm tự do- tôi gọi tắt là OTD) từ năm 2004. Phong trào OTD đã lan toả và được hưởng ứng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thông thườ...
08/08/2013
Tại sao con mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn?. Nếu tâm hồn có cửa sổ thì cửa chính của tâm hồn nằm ở đâu? Tôi nghĩ chắc không phải là một trong thất khiếu còn lại. Có thể là con tim hay cái tâm của mỗi người chăng?
08/08/2013
Có một nhà lãnh đạo xuất sắc đã ví mình giống cái "thùng rác" trong tổ chức. Nếu thùng rác không rỗng, không đứng đúng chỗ hoặc không chịu chứa rác, thì rác rưởi sẽ vung vãi khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường và giảm hứng...
08/08/2013
"Minh triết phát sinh từ sự tĩnh lặng. Người nào thành tâm trong tĩnh lặng, người đó sẽ hoà hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng của tạo hoá. Ảnh hưởng đó chỉ có thể nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn hoàn t...
08/08/2013