Văn hóa KNV

Để thích ứng với xu thế hội nhập văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa, KNV xây dựng môi trường đa văn hóa với hạt nhân là văn hóa Việt Nam. Văn hóa KNV (KNV Way) được tạo dựng và nhận dạng bởi 3 thành tố căn bản: Con người KNV (KNVer), Cuộc sống KNV (KNV Life) và Lược sử KNV (KNV Time) .

 

» 

Con người KNV (KNVer): 

Tất cả những ai tham gia chuỗi giá trị (value chain), mạng giá trị (value net), mạng quan hệ (people net), do KNV tạo dựng, đồng thời chấp nhận các Giá trị tương đồng (common values), Quy tắc hành xử (code of conducts) và Quy tắc đạo đức (code of ethics) đều được gọi là KNVers. Sau đây là một vài nét phác họa chân dung Con người KNV: (1) Knowledgeable - Khao khát học hỏi, kiến thức phong phú; (2) Non-stop Innovation - Nỗ lực không ngừng, đam mê sáng tạo; (3) Very Humorous - Vượt mọi gian khó, luôn sống vui vẻ.


Chùm chìa khoá của KNers: 

Tiêu ----- Hoạch----- Cơ-----Rủi-----Tìm-----Lượng-----Cam-----Nhẫn-----Độc-----Thuyết

»

Cuộc sống KNV (KNV Life):

Con người KNV xây dựng Cuộc sống KNV với một môi trường sinh thái bao gồm nhiều dạng vận động mang tính “tranh-hợp”, tuân theo nguyên lý cân bằng và ổn định cấu trúc (âm dương - ngũ hành): Học tập, Nghiên cứu, Làm việc, Nghỉ ngơi…Với triết lý “tự hoàn thiện” và phương châm “linh hoạt trong môi trường linh động”KNVers luôn dũng cảm đương đầu và vượt qua mọi khó khăn và thử thách của cuộc sống. Tại KNV, mọi người được thỏa sức sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm nhằm tìm ra những giải pháp để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Môi trường KNV có sự cạnh tranh giữa các nhân tố để thúc đẩy phát triển nhưng nền tảng là tinh thần hợp tác.  Trong môi trường đó, Trí tuệ như ánh sáng mặt trời, mỗi người đón nhận ánh sáng mặt trời, học tập, rèn luyện và tự vươn lên để hoàn thiện.

»

Lược sử KNV (KNV Time):

Các giá trị Văn hóa KNV được tạo dựng ngay từ khi những người sáng lập có ý định cùng nhau xây dựng công ty. Con người KNV viết lên lịch sử KNV với những mốc thời gian và sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của chính mình.- Ts. Phan Tất Thứ có ý tưởng về “công ty thông minh” chuyên đào tạo, huấn luyện,  
tư vấn và cung cấp giải pháp kinh doanh theo triết lý “Think/Biz/Life”.

- Sản phẩm đầu tiên: Mô hình quan hệ công chúng MecgrisPR.
- Thành lập Câu lạc bộ Nhân viên Văn phòng CFO (Club for Officers) chia sẻ mô hình

  "Think/Biz/Life".

- Hoàn thiện mô hình công ty và chiến lược kinh doanh.
- Xây dựng Mô hình quản lý PORLI và Mô hình bán hàng Sales6G.

- Thiết lập mạng lưới chuyên gia, hoàn thiện quy trình đào tạo và tư vấn theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

- Xây dựng mô hình nhận dạng và chuyển hóa tư duy MindCSCS, mô hình duy kinh doanh BizMind.


- Các thành viên sáng lập, bao gồm: Ts. Phan Tất Thứ, Đặng Công NguyênKs. Mã Hoàng Hải, ký thỏa thuận hợp tác, chuẩn bị cho sự ra đời của công ty đào tạo kỹ năng.

- Thành lập Công ty TNHH Kỹ Năng Việt

- Xây dựng mô hình thu thập, xử lý, truyền đạt thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CI@Biz (Competitive Intelligence in Business).

- Ký kết hợp đồng đào tạo và tư vấn đầu tiên.

- Thành lập Trung tâm Giải pháp Thương hiệu và Truyền thông (BrandPark)

- KNV BrandPark khởi động chương trình hợp tác “Tập huấn xúc tiến thương mại và hội nhập” cùng với Bộ Nông nghiệp & PTNT, cử giảng viên tham gia đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu (Brand) và quan hệ công chúng (PR) cho các cán bộ nhà nước và doanh nghiệp địa phương.

- Thành lập KNV Group, mở rộng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế.

- Thành lập Trung tâm Giải pháp Công nghệ CiSoft

- Tích hợp mô hình đào tạo - tư vấn kỹ năng (Kỹ Năng Việt) với mô hình huấn luyện -nâng cao năng lực (HumanBase).
- Thành lập các trung tâm: Porli (tư vấn quản lý), SalesFast (tư vấn bán hàng), AccoFina (giải pháp kế toán - tài chính).

- Thành lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ CiSoft
- Thành lập các trung tâm: BizMind (tư duy kinh doanh), BizGates (đại diện thương nhân), BizSoul (tâm lý quản trị), InfoVest (tư vấn đầu tư).

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của KNV Group.

- Thành lập Công ty TNHH Quản lý KNV, phát triển từ Trung tâm tư vấn Quản lý

   PORLI, chuyên tư vấn quản lý, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn chiến lược, giải pháp thị trường.


- Thành lập Công ty TNHH Nhân Linh, phát triển từ Trung tâm Giải pháp Nhân Linh - HumanLinks, chuyên cung cấp các giải pháp nhằm phát huy khả năng, phát triển trí 
tuệ, chuyển hóa tư duy của con người mà đặc biệt là ứng dụng Kinh Dịch trong kinh doanh.


- Khởi động Dự án Công viên Thương hiệu (BrandPark) tích hợp các giải pháp thương 
hiệu

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ cấu nhân sự, các mô hình sản phẩm, qui trình tư vấn đào tạo, mở rộng thị trường.

- Chuyển đổi mô hình tổ chức, hợp nhất các đơn vị thành viên thành Công ty TNHH Quản l‎ý KNV nhằm tập trung các giải pháp, nguồn lực, kinh nghiệm thành giải pháp tổng thể cung cấp cho thị trường. Gọi tắt là Tổ hợp KNV (KNV Group).