Trung tâm Kỹ Năng Việt

Trung tâm Kỹ Năng Việt, thành viên KNV Group, chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, tư vấn, chuyển giao kỹ năng và giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (HR) cho các cá nhân và tổ chức, với trọng tâm là các doanh nghiệp. Kỹ Năng Việt khẳng định vị thế trên thị trường bởi mô hình kinh doanh ưu việt, sản phẩm có thương hiệu, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

Lĩnh vực hoạt động chính của Kỹ Năng Việt bao gồm:

» Đào tạo và Huấn luyện: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với các chương trình: 1. Quản lý tinh giản và quản lý ứng dụng; 2. Bán hàng và quản lý bán hàng; 3. Xây dựng thương hiệu và truyền thông. Các chương trình đào tạo & tư vấn được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, bắt đầu bằng sự thay đổi trong tư duy và nhận thức (Think), tiếp theo là nâng cao hiệu quả công việc (Business), mục tiêu cuối cùng là chất lượng cuộc sống và hoàn thiện con người (Life).
» Tư vấn và Hỗ trợ: 1. Tư vấn chiến lược, kế hoạch và tổ chức doanh nghiệp; 2. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (HR); 3. Tư vấn nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng và quản lý bán hàng trong doanh nghiệp; 4. Tư vấn thành lập Bộ phận PR chuyên nghiệp để điều hành và giám sát hoạt động truyền thông và quản trị thương hiệu theo mô hình MecgrisPR.
» Nghiên cứu và Triển khai: Thiết kế, thực hiện hiện khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bán hàng, truyền thông và thương hiệu cho các đối tượng doanh nghiệp. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức nghề nghiệp và giáo dục: AMA, Sales Activators, PRSA. Thuyết trình tham luận, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng mô hình Sales6G, Sales6S, Sales6T, PORLI, MecgrisPR trong các hội thảo trong và ngoài nước.

Năng lực cốt lõi:

» Sở hữu các mô hình đào tạo và tư vấn giải pháp nâng cao năng lực trên các lĩnh vực: Quản lý; Bán hàng; Thương hiệu và truyền thông; và Kế toán - Tài chính.
» Tập hợp đội ngũ chuyên gia theo các tiêu chí: được đào tạo ở các nước phát triển, có kinh nghiệm chuyên sâu, có năng khiếu truyền đạt và có tâm với sự nghiệp phát triển con người.
» Đơn vị tiên phong trong việc đầu tư nghiên cứu và phát triển, ứng dụng và tích hợp các giải pháp kinh doanh trong doanh nghiệp.
» Không ngừng đổi mới, tích lũy kinh nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm đào tạo, tư vấn, kết nối và chia sẻ giá trị cho các bên liên quan. 

Sản phẩm/dịch vụ chính:

» Giải pháp nâng cao năng lực quản lý bao gồm các mô hình sản phẩm: Porli; Skills@Time; SysTeam; PowerSkills; LeadersONE; và SuperMBO/P.
» Giải pháp nâng cao năng lực bán hàng bao gồm các mô hình sản phẩm: Sales6G; Sales6S; Sales6T; và SalesMax.
» Giải pháp nâng cao năng lực truyền thông và thương hiệu bao gồm các mô hình sản phẩm: BrandStart; BrandNew; BrandReview; BrandGuide; MecgrisPR; LadyPR; PR@Media; Net@Event.
» Giải pháp nâng cao năng lực kế toán và tài chính trong doanh nghiệp bao gồm các mô hình sản phẩm: AF Elite; AF Reads; AF Leads; AF Softek.