Lợi ích vượt trội

1. Khách hàng của KNV được chuyển giao, với chi phí hợp lý, bộ công cụ ưu việt, hữu dụng, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dựa trên cách tiếp cận thực dụng; nâng cao năng suất, chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện công việc.
2. Khách hàng của KNV tiết kiệm được nguồn nhân lực. KNV có đội ngũ nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu, thiết kế nội dung, tổ chức triển khai, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chương trình.
3. Khách hàng của KNV được đáp ứng kịp thời và đầy đủ những yêu cầu về chất lượng, tiến độ và ngân sách. Được sử dụng chính sách bảo hành sản phẩm, dịch vụ và chương trình chăm sóc khách hàng trọn đời.
4. Khách hàng của KNV có sự lựa chọn đa dạng các sản phẩm dịch vụ và phương thức cung cấp. Đồng thời, có thể hợp tác với KNV để cùng sáng tạo, cải tiến mô hình đào tạo & tư vấn, phù hợp với nhu cầu đặc thù theo quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa phương...