Qtab menu tư vấn

     Cách tiếp cận tư vấn của KNV:

1- KNV xác định vai trò của tư vấn là: nghiên cứu, phân tích, định hướng, cung cấp giải pháp giải quyết vấn đề, tháo gỡ khó khăn và giúp khách hàng đạt được mục tiêu đề ra.
2-

KNV đưa ra giải pháp tư vấn dựa trên thực trạng hoạt động, chiến lược phát triển và đặc thù doanh nghiệp. Sử dụng mô hình tích hợp bộ công cụ, giúp khách hàng xác định vấn đề, hiểu rõ nguyên nhân & hậu quả, thống nhất giải pháp và phương hướng hành động.

3-

KNV không áp đặt các biểu mẫu tư vấn hoặc mô hình của 1 tổ chức hoặc đơn vị khác cho khách hàng. KNV chắt lọc giải pháp và kinh nghiệm thành công trong các trường hợp tương tự để vận dụng linh hoạt cho từng khách hàng.

4-  KNV kết hợp tư vấn, chuyển giao với đào tạo và hướng dẫn giúp doanh nghiệp “hấp thụ” tốt nhất những giải pháp và kế hoạch hành động. Đồng thời, giúp khách hàng chủ động kiểm soát công việc ngay kể cả khi nhiệm vụ của nhà tư vấn đã hoàn thành.
 

 

  Các chương trình tư vấn của KNV bao gồm:
1-

Giải pháp nâng cao năng lực tư duy & cạnh tranh: Tư vấn/cố vấn quản trị chiến lược; tư vấn nâng cao năng lực tư duy giải quyết vấn đề; xây dựng và triển khai hệ thống thu thập thông tin ra quyết định (CI Unit); ứng dụng Dịch lý trong kinh doanh.

2-

Giải pháp nâng cao năng lực quản trị & điều hành: Tư vấn/cố vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn xây dựng hệ thống quản trị - điều hành nội bộ; tư vấn hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

3-

Giải pháp nâng cao năng lực tiếp thị & bán hàng: Tư vấn xây dựng chiến lược tiếp thị; tư vấn xây dựng hệ thống quản trị bán hàng và thiết lập kênh phân phối; tư vân xây dựng quy chế chính sách bán hàng; chuyển giao công cụ bán hàng.

4-

Giải pháp nâng cao năng lực truyền thông & thương hiệu: Tư vấn quản trị thương hiệu; tư vấn xây dựng triết lý và hệ thống nhận diện thương hiệu; tư vấn chiến lược truyền thông; xây dựng và bảo tồn văn hóa doanh nghiệp; xử lý khủng hoảng truyền thông; quản lý danh tiếng và hình ảnh cá nhân.

5-

Giải pháp nâng cao năng lực kế toán & quản trị tài chính: Tư vấn hệ thống quản trị tài chính, hệ thống kế toán trong doanh nghiệp; tư vấn nâng cao năng lực quản trị tài chính cá nhân & tài chính gia đình.

 

KNV áp dụng phương pháp “Khám bệnh doanh nghiệp” để xác định đúng vấn đề, nội dung cần tư vấn, mức độ tiếp nhận các ‎ý kiến tư vấn cũng như đặc thù ngành nghề, mô hình tổ chức doanh nghiệp để đưa ra đề xuất giải pháp phù hợp. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát, KNV sẽ đề xuất và mô tả chi tiết phương pháp tiếp cận tư vấn và cách thức phối hợp triển khai giữa KNV và khách hàng sao cho hiệu quả và thuận tiện nhất cho khách hàng.

Căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc đã được 2 bên thống nhất. KNV và khách hàng sẽ thống nhất ngân sách cho từng chương trình tư vấn, ký kết hợp đồng kinh tế.

KNV sẽ tư vấn cho khách hàng thành lập nhóm hỗ trợ, thống nhất quy trình, cơ chế phối hợp giữa các bên để đảm bảo quá trình tư vấn được đi vào thực tế và lắng nghe được đầy đủ, chính xác, kịp thời những phản hồi từ doanh nghiệp.

KNV sẽ chuyển giao các kết quả tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình áp dụng vào thực tế. Tiếp tục theo dõi, điều chỉnh nếu cần thiết, bàn giao và nghiệm thu thanh l‎ý hợp đồng. Sau khi thanh lý hợp đồng, KNV sẽ hỗ trợ miễn phí cho khách hàng trong vòng  3 tháng để giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng kết quả tư vấn vào thực tế.