Chương trình này cũng là cơ hội để các cán bộ của VMS thắt chặt đoàn kết nội bộ và hướng tới xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang đậm phong cách...
22/05/2013
Đây là chương trình hợp tác đầu tiên giữa CiSoft với FPT Capital. CiSoft tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng cho sự hợp tác lâu dài, bền chặt và hiệu...
22/05/2013
Sau 3 tháng triển khai chương trình, CiSoft đã bàn giao toàn bộ hệ thống CI@Bank cho Vietcombank. Hệ thống này được đánh giá cao trên phương diện...
22/05/2013
Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cả Techcombank và CiSoft
22/05/2013