Nhằm giúp các bạn sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng có cơ hội tham gia sân chơi bổ ích về thương hiệu, truyền thông và sở hữu trí tuệ, đặc...
30/05/2013
Ngày 16 tháng 4 năm 2013, KNV đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Hải Dương và Trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức buổi giao lưu chia sẻ...
30/05/2013
Ngày 11, 12 tháng 4 và ngày 9, 10 tháng 5 năm 2013, KNV đã phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ BIDV và Ban Thương hiệu tổ chức 2 đợt đào tạo “Kỹ năng...
30/05/2013
Một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp đó là sự sáng tạo, mới lạ trong mỗi sản phẩm dịch vụ cung cấp cho trị trường...
30/05/2013