Sau hai mùa đồng hành, năm nay, KNV Group tiếp tục là Bảo trợ chuyên môn cho Gameshow IPChallenge 2015 – Đỉnh cao thương hiệu, gameshow thường niên...
28/04/2015
BizMind là công cụ hỗ trợ thiết yếu, hoàn hảo với Empretec, giúp các học viên có sự kết hợp giữa chuyển hóa trong tư duy và thay đổi trong hành vi,...
17/04/2015
Vào ngày 26/6/2014, KNV Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục xúc tiến thương mại VIETRADE và Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp...
17/04/2015
Tiếp nối sự thành công của chuỗi các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực tư duy và quản trị điều hành - BizMind & PORLI dành cho đối...
24/08/2013