Được biết đến và một trong những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực cung cấp bàn ghế nội thất văn phòng, Xuân Hoà đang có sự chuyển mình...
10/04/2016
Năm 2015, KNV tiếp tục triển khai một số khoá đào tạo dành cho Công ty CP Đầu tư & Phát triển máy Việt Nam VIMID. Hai nội dung quan trọng trong...
10/04/2016
Tháng 7/2015, đội ngũ giảng viên của KNV tiếp tục tổ chức thành công 2 lớp học Tâm lý Quản trị - BizSoul dành cho Các cán bộ quản lý tại Hội sở và...
07/04/2016
Trong năm 2015, KNV đã phối hợp với CSIP tổ chức thành công 3 đợt đào tạo dành cho 60 Doanh nghiệp Xã hội tương ứng với 180 lượt học viên dành cho...
02/04/2016