BIM group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân kinh doanh đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu không chỉ khẳng định thương...
04/07/2016
Đội ngũ bán hàng luôn là nguồn lực quan trọng nhất giúp mang sản phẩm của doanh nghiệp đến tận tay người tiêu dùng và trực tiếp tạo ra doanh thu cho...
04/07/2016
Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp không chỉ thể hiện sự chia sẻ của Doanh nghiệp đối với các vấn đề của Cộng đồng xã hội nó còn thể hiện sự đầu tư...
01/05/2016
Tiếp nối các chương trình đào tạo về Tâm lý Quản trị cho gần 100 cán bộ quản lý chủ chốt của VCB trong năm 2015, năm 2016, KNV tiếp tục được đồng...
10/04/2016