KNV - ĐỐI TÁC TƯ NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA UNCTAD TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 26/6/2014, KNV Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục xúc tiến thương mại VIETRADE và Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp quốc UNCTAD. Theo đó, KNV là đối tác tư nhân đầu tiên của UNCTAD tại Việt Nam đứng lên tổ chức Chương trình Đào tạo Doanh nhân Empretec theo chuẩn đào tạo của Liên Hợp quốc dưới hình thức thương mại.
Chương trình Đào tạo Doanh nhân Empretec được phát triển dựa trên thiết kế của Đại học Harvard, quản lý và sở hữu bản quyền bởi UNCTAD, có khả năng làm thay đổi hành vi của doanh nhân nhằm dẫn dắt hoạt động kinh doanh của mình đạt hiệu quả hơn. Với các doanh nhân đã khởi sự, Empretec tạo môi trường trải nghiệm thực tế, giúp các doanh nhân nhận diện hành vi trong kinh doanh, soi xét và cải tổ hệ thống kinh doanh hiện hữu, cũng như đề ra hướng phát triển mới cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua quá trình tự trải nghiệm và thí nghiệm về tâm lí học hành vi trong kinh doanh, Empretec giúp các doanh nhân tiềm năng biến ý nghĩ thành hành động thực tế và giúp họ tự tin hơn trong kinh doanh.
Với sự đầu tư nghiêm túc và nỗ lực không ngừng, KNV đã liên tiếp tổ chức 3 khóa Đào tạo Doanh nhân Empretec.
• Empretec#12: được tổ chức từ 4-9/8/2014
• Empretec#13: ngày 6-11/11/2014
• Empretec#14: ngày 9-14/3/2015
Với những phản hồi tích cực và sự đánh giá cao của các học viên về tính ứng dụng của chương trình đào tạo, KNV tiếp tục khai giảng Empretec#15 tiếp theo từ ngày 4 đến ngày 9/5/2015.