KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY & QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH - BIZMIND & PORLI TẠI HOÀNG HẠC PHƯƠNG BẮC

KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY & QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH - BIZMIND & PORLI TẠI HOÀNG HẠC PHƯƠNG BẮC:

Trong quá trình đi lên và phát triển của mỗi doanh nghiệp, việc giữ trong mình một tư duy, nếp nghĩ, cách thức quản lý cũ vốn không còn phù hợp với tình hình thực tế sẽ là sự cản trở lớn cho sự cạnh tranh và phát triển. Là doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, Hoàng Hạc Phương Bắc đang nỗ lực chuyên nghiệp, chuẩn hoá, đổi mới cung cách làm việc, bắt đầu từ việc đổi mới tư duy và quản trị điều hành với BizMind & PORLI.

Đây là khoá học được thiết kế chuyên sâu tập trung vào những kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề cụ thể, phương pháp đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường văn hoá sáng tạo, các kỹ năng, công cụ quản trị tinh gọn, hiệu quả dành cho Lãnh đạo và Cán bộ quản lý, công ty Hoàng Hạc Phương Bắc.

Qua khoá học, các học viên đã cùng nhau phân tích, tìm ra được những định hướng nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của HHPB và tự nhận diện những kỹ năng còn yếu và thiếu nhằm bổ sung, hoàn thiện củng cố cho hệ thống quản trị mới khi công ty mở rộng, phát triển.