KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI" DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG CỦA SAMSUNG SDIV

KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI" DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG CỦA SAMSUNG SDIV:
Trong quá trình chuyển biến hàng ngày của kinh tế thế giới, doanh nghiệp tất yếu cũng phải thay đổi để tồn tại và phát triển, trong đó, nền tảng quan trọng nhất chính là con người. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho lãnh đạo Samsung chính là phải thay đổi như thế nào để giúp công ty thích nghi thành công trong môi trường kinh doanh biến đổi liên tục. Hiểu được vấn đề này, khóa học “Kỹ năng quản lý sự thay đổi” sẽ mang lại cho các cán bộ quản lý những kiến thức bổ ích về bản chất sự thay đổi và cách làm chủ tâm lý, cảm xúc của bản thân trong mọi hoàn cảnh.
Khóa học chính là sự kết hợp giữa kỹ năng lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu, quy trình quản lý sự thay đổi và khả năng làm chủ tâm lý, thúc đẩy năng lực sáng tạo cho cá nhân và đội nhóm trước sự thay đổi của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.
KNV tin rằng khoá học sẽ góp phần hỗ trợ các cán bộ quản lý Samsung biết cách từng bước duy trì và nâng cao hiệu quả tinh thần làm việc tích cực, tư duy sáng tạo, đổi mới cho bản thân, thúc đẩy động lực cho đội nhóm nhóm mình quản lý, góp phần giúp cho Samsung có khả năng thích nghi tuyệt vời và thế chủ động cao trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.