KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG LẬP & KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH" DÀNH CHO CBQL TẬP ĐOÀN TASCO

KHOÁ ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG LẬP & KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH" DÀNH CHO CBQL TẬP ĐOÀN TASCO:

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, TASCO luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Với mong muốn mỗi cán bộ quản lý, mỗi cá nhân phải nắm bắt và thực hành được những kỹ năng cốt lõi nhất góp phần nâng cao hiệu quả quản trj, KNV và Công ty CP Đào tạo Tasedu đã phối hợp tổ chức khoá đào tạo "Kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch" dành cho CBQL và chuyên viên Tập đoàn TASCO.

Kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch có thể được xem như "tấm bản đồ" đối với nhà quản lý. Nhờ có kế hoạch mà nhà quản lý biết chủ động trước công việc, sự biến động của môi trường, điều tiết các nguồn lực một cách hiệu quả, khoa học và linh hoạt, giảm thiểu sự sai xót, chồng chéo trong công việc. Từ đó, giúp cho tổ chức tiết kiệm được các chi phí, nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh.

Qua khoá học, các học viên đã có cơ hội được trải nghiệm các bài tập tình huống giúp tự nhận diện những thiếu sót về kỹ năng của bản thân và bổ sung những kỹ năng còn thiếu đó. Ngoài ra, sự thành công của khoá học còn là nền tảng tốt cho sự hợp tác lâu dài, tin cậy giữa KNV - TASEDU - TASCO.