KHÓA ĐÀO TẠO DOANH NHÂN EMPRETEC#15 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Từ 4-9/5/2015, KNV đã tổ chức thành công Khóa học Empretec#15- Khóa Đào tạo Doanh nhân thứ 4 được KNV tổ chức dưới hình thức thương mại.
Empretec là chương trình Đào tạo Doanh nhân do Đại học Harvard thiết kế, được UNCTAD đưa tới Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 7/2011 với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam tham gia vào nền kinh tế thế giới. Với mục tiêu này, Empretec không đặt nặng lý thuyết, mà hướng đến sự thay đổi hành vi kinh doanh của cá nhân doanh nhân. Trong vòng 6 ngày của khóa đào tạo, các doanh nhân được làm quen và rèn luyện 30 hành vi của doanh nhân thành công. Bằng cách đó, Empretec có khả năng làm thay đổi hành vi của doanh nhân nhằm dẫn dắt hoạt động kinh doanh của mình đạt hiệu quả hơn và giúp các doanh nhân tiềm năng biến ý nghĩ thành hành động thực tế và giúp họ tự tin hơn trong kinh doanh.
6 ngày tuy không dài, nhưng với tinh thần “ăn cùng ngủ cùng Empretec”, các học viên của KNV đã tự trang bị được những hành trang cần thiết cho đời doanh nhân của mình, thông qua quá trình tự trải nghiệm và thí nghiệm về tâm lý học hành vi. Niềm đam mê với kinh doanh và tinh thần ham học hỏi của các học viên là nguồn động lực rất lớn giúp KNV tổ chức nhiều khóa học thành công hơn nữa. Dự kiến 6-11/7/2015, KNV sẽ chính thức khai giảng Khóa Đào tạo Doanh nhân Empretec#16, chào đón thêm nhiều doanh nhân mong muốn thành đạt.