Qtab đào tạo doanh nghiệp

    Cách tiếp cận đào tạo kỹ năng của KNV:

1-

KNV quan niệm đào tạo kỹ năng là 1 quy trình được quản lý nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc của cá nhân và hiệu quả phối hợp trong tổ chức. Mô hình đào tạo kỹ năng yêu cầu: hệ thống, đơn giản, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng.

2-

KNV nghiên cứu cấu trúc kết hợp “kỹ năng mềm”“kỹ năng cứng”  tạo thành bộ "kỹ năng hỗn hợp", giúp học viên áp dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng vào thực tế công việc. Dạy kỹ năng không tách rời bồi dưỡng kiến thức và thay đổi thái độ.

3-

KNV thiết kế khoá học kỹ năng theo phương pháp mô hình và hệ thống hoá, đảm bảo sự liên thông, liên kết giữa các kỹ năng liên quan, giúp học viên có cái nhìn tổng thể, tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả đào tạo.

4- KNV vận dụng các nguyên lý học tập của người lớn, lấy học viên làm trung tâm, theo quy trình Biết-Hiểu-Tự-Trải-Tích-Ứng, phương pháp đào tạo kỹ năng ưu việt nhất trên thế giới hiện nay. Học viên được học tập qua tương tác và trải nghiệm.
5- KNV thiết kế chương trình kết hợp hài hòa giữa việc học hiểu mô hình, sử dụng kỹ năng, bài thực hành mô phỏng, trò chơi học tập và những ví dụ thực tế trong công việc của học viên tạo sự hứng khởi, không khi sôi nổi và hiệu quả cho lớp học.

 

 
Khảo sát nhu cầu

Để thiết kế nội dung phù hợp với yêu cầu của học viên và doanh nghiệp, KNV sẽ tiến hành khảo sát để nắm được sơ bộ năng lực hiện có của học viên cùng đặc thù của doanh nghiệp. Qua đó, tạo động lực và sự hứng khởi cho học viên trước khi tham dự khóa học.

Xây dựng chương trình

Căn cứ vào kết quả khảo sát, chuyên gia và giảng viên KNV sẽ thiết kế chương trình đào tạo chi tiết, các bài thực hành, phân bổ thời lượng…

Đàm phán hợp đồng

Dựa trên nội dung và thời lượng chương trình KNV sẽ cùng khách hàng thống nhất chi phí và cách thức tổ chức triển khai lớp học.

Triển khai chương trình

Giảng viên KNV sẽ thực hiện đào tạo tương tác, chuyển giao mô hình và kỹ năng trên lớp cho học viên. Đội ngũ tổ chức lớp học của KNV sẽ đảm nhận toàn bộ công tác tổ chức từ bố trí phòng học, chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn học viên và hỗ trợ giảng viên...

Đánh giá thực hiện

Kết thúc quá trình đào tạo tương tác, KNV sẽ cùng với đại diện doanh nghiệp đánh giá kết quả thu được từ khóa đào tạo. Ghi nhận những ‎ ý kiến góp ý, rút kinh nghiệm cho những chương trình tiếp theo.