Khi bạn tham gia 1 cuộc chơi với 4 người chơi khác nhau: Một khách hàng rất khôn mà cứ tỏ ra là dại. Một nhà cung cấp rất dại nhưng cố tỏ ra khôn. Một đối tác từ dại thành khôn. Một đối thủ nửa khôn, nửa dại.
11/06/2013
"Ra quyết định" là hoạt động hàng ngày của người lãnh đạo. Dù là lãnh đạo bản thân, đội nhóm, gia đình hay tổ chức... thói quen sẽ định hình phong cách lãnh đạo của bạn. Nếu bạn đưa ra quyết định sau khi biết lắng nghe,...
11/06/2013
Nếu nhiều người đuổi nhau quanh 1 cái đường chạy vòng tròn, liên tục 36 vòng, người ta sẽ không nhận ra ai đi đầu, ai theo sau. Người chạy cứ tự do định vị hàng đầu, đâu có sai, chẳng chết ai... Đó là suy nghĩ huyễn hoặc của 1 số...
11/06/2013
Có 1 giáo lý được chấp nhận bởi cả giới khoa học và hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới, đó là nguyên lý Nhân-Quả. Phật Giáo giảng rất hay về chữ "Nghiệp" trong luật nhân quả: Nhân sinh, tạo Nghiệp, duyên Quả. Nghiệp...
11/06/2013
Tài sản trí tuệ là thứ vô hình nhưng lại có thể xác định được bởi nó nằm trong các con người cụ thể và có thể mô tả và diễn đạt cho người khác biết, hiểu và ứng dụng... Tài sản trí tuệ luôn gắn liền với hoạt động sáng tạo, nên giá...
11/06/2013