BIZMIND: ĐẦU TƯ CHO CÁI ĐẦU BIẾT TƯ DUY

Ngay sau khi trở thành đối tác tư nhân đầu tiên của UNCTAD tại Việt Nam, KNV đã tổ chức thành công các khóa học Chuyển hóa tư duy BizMind dành cho các học viên tốt nghiệp từ Empretec#12, 13 và 14. BizMind là công cụ hỗ trợ thiết yếu, hoàn hảo với Empretec, giúp các học viên có sự kết hợp giữa chuyển hóa trong tư duy và thay đổi trong hành vi, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng chiến lược của Empretecos.
Trong phần đầu tiên của khóa học, T.S. Phan Tất Thứ, tác giả của BizMind đã khái quát cho các học viên về cấu trúc trí tuệ và tư duy con người, đặc trưng trong lối tư duy của doanh nhân thành công. Từ đó, anh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc chuyển hoá tư duy trong kinh doanh: gắn tư duy với hành động thực tiễn.
BizMind là mô hình chuyển hóa giữa 4 mô thức tư duy trong quá trình giải quyết 1 vấn đề: tư duy phê phán, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và tư duy chiến lược. Trong đó, việc chọn mô thức tư duy chiến lược kết hợp với các mô thức phê phán, hệ thống và sáng tạo giúp nâng cao năng lực tư duy toàn diện.
Các học viên được tham gia trải nghiệm trò chơi kinh doanh đầy cam go, kịch tính và thú vị. Học viên phải trực tiếp tư duy và xoay sở trong tình thế khó khăn, và hành động thực tế để đầu tư, kinh doanh có lãi. Trò chơi giúp học viên thấu hiểu được lợi ích của của việc chuyển hoá mô thức tư duy trong kinh doanh.
Chỉ trong 4 giờ đồng hồ ngăn ngủi, nhưng BizMind thực sự mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho các doanh nhân. Mọi người không chỉ hết mình trong giờ học mà còn cạnh tranh đầy quyết liệt trong trò chơi, và hồ hởi đến tận những giây phút cuối cùng của khóa học.